O obci Vysoká Srbská

Název obce Vysoká Srbská se odvozuje od potoka Srbská, který je poprvé připomínán v roce 1254, kdy tvořil hranici mezi polickým panstvím a panstvím rytíře Hrona z Náchoda. Dle jedné verze pochází toto označení od lužických Srbů, dle druhé od srpu, který se používal při kosení zdejších strání.

Samotná ves se v pramenech objevuje v roce 1406 jako součást polického panství řádu benediktinů. V této době se ovšem rozeznávala tzv. Malá neboli Menší Srbská, která byla oddělena potokem Srbskou a náležela k polickému panství. Tato osada později splynula s Vysokou Srbskou. V 15. století byla obec sídlem manství, což potvrdil v roce 1494 kníže Jindřich Minstrberský.

Více z historie obce

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 11:00   13:00 - 17:00 

Středa:  8:00 - 11:00         13:00 - 17:00