Investiční projekty

Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice

Proběhla rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice ve Zlíčku.

Datum dokončení:
3. Červen 2011

Rekonstrukce kapličky

  • Dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 200 000 Kč
  • Celkové náklady 402 000 Kč
Datum dokončení:
2. Leden 2010

Oprava místních a lesních komunikací

  • Investice ve výši 580 000 Kč hrazena z prostředků obce
Datum dokončení:
1. Leden 2010

Cyklostezka Vysoká Srbská—Žďárky

  • Dotace od EU ve výši 3 500 000 Kč
  • Spoluúčást obce 150 000 Kč
Datum dokončení:
2. Leden 2009

Rekonstrukce víceúčelového sálu

  • Dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 250 000 Kč
  • Celkové náklady 856 000 Kč
Datum dokončení:
1. Leden 2009

Stránky