Historie obce Zlíčko

Založení obce dle kroniky

Zlíčko roku 1906
Zlíčko roku 1906

V pahorkatém kraji pod Borem, v okrese náchodském, leží malá víska—Zlíčko. Kdy byla založena nelze určiti, ale soudí se, že po založení města Hronova, tedy asi ve třináctém století.

Cestou do nejbližšího města Hronova, vzdáleného asi 3 km, jdeme přes kopec nazvaný Vrše. Odtud je za jasného počasí vidět Ostaš, Hejšovinu, Bor, Orlické hory, Dobrošov s rozhlednou a bájí opředený Turov i Sněžku, na kterou je malebný pohled z rána, když vychází slunce a čarovný při jeho západu, kdy se oko divákovo nemůže nasytit krásou našich hor. Zde jest nejkrásnější část okolí Hronova a při každém kroku se nám jeví krásné, přírodní panoráma.

Proto v létě navštěvuje mnoho výletníků obec a velice se jim u nás líbí. V zimě zavítá k nám mnoho lyžařů, ba i závody se zde pořádají, poněvadž při obci je mnoho krásných svahů. Obyvatelé Zlíčka jsou přívětivý a pracovití.

Zlíčko roku 1917
Zlíčko roku 1917

Až do roku 1919 bylo Zlíčko jen osadou obce Žďárek a od roku téhož je samostatnou obcí politickou. O samostatnosti obce Zlíčka bylo již 14. února 1907 ve schůzi obecního zastupitelstva jednáno.

Obec Zlíčko hraničí na východu a jihu s obcí Vysokou Srbskou a od jihu až na sever s Hronovem a část severních hranic tvoří také obec Žabokrky.

Obec Zlíčko má rozlou 136 hektarů, 9 arů a 57 m2. Národnost obyvatel — jsou vesměs Čechové.